Σεξουαλική δραστηριότητα και καρδιαγγειακά νοσήματα

- Οδηγίες ΑΗΑ, 2012

Σωτήριος ο τακτικός πλήρης καρδιολογικός προαθλητικός έλεγχος σε παιδιά και εφήβους 

 

kardiologos, paidokardiologos, ypertasiologos, arrythmiologos, athlese, athletes, proathletikos, ergometria, ergometry, procardia_medical_institute