ΤΙΤΛΟΣ

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εμφύτευση διάφορων τύπων μόνιμου καρδιακού βηματοδότη είναι σήμερα, μετά από τέσσαρες δεκαετίες εφαρμογής, ευρέως διαδεδομένη ιατρική πρακτική. Η μελέτη των αιμοδυναμικών μεταβολών που παρουσιάζονται κατά και μετά την εμφύτευση των βηματοδοτών ξεκίνησε από την εποχή που πρωτοεφαρμόσθηκαν. Η κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της καρδιάς συντέλεσε στην εφαρμογή της βηματοδότησης για την αντιμετώπιση σοβαρών βραδυαρρυθμιών αλλά και για τη βελτίωση της δυναμικής της καρδιάς. 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των βηματοδοτικών συστημάτων διαπιστώθηκε ότι η κλασσική, σταθερής συχνότητας, κοιλιακή βηματοδότηση δεν είναι ικανή να βελτιώσει την λειτουργική απόδοση της καρδιάς. Αποκαλύφθηκε ότι με τη βηματοδότηση η καρδιακή παροχή αρχικά βελτιώνεται αλλά δεν διατηρείται σε μακροχρόνια βάση και η ικανότητα για άσκηση παραμένει μειωμένη, ενώ η ευνοϊκή επίδραση στη βαρύτητα και πορεία της καρδιακής ανεπάρκειας δεν είναι ικανοποιητική. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις, η καρδιακή λειτουργία εμφανίζεται επιδεινωμένη συγκριτικά με την κατάσταση που υπήρχε πριν τη βηματοδότηση. Η συσχέτιση των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας με την καρδιακή παροχή οδήγησε στην ανάπτυξη των βηματοδοτικών συστημάτων ανταποκρινόμενης συχνότητας που επιτυγχάνουν ικανοποιητική αύξηση της καρδιακής συχνότητας ανάλογα με το επιτελούμενο έργο. 

Η κατάργηση της φυσιολογικής κολποκοιλιακής αλληλουχίας και η παλίνδρομη κοιλιοκολπική αγωγή ενοχοποιήθηκαν για τις αρνητικές αιμοδυναμικές συνέπειες της κοιλιακής βηματοδότησης που περιγράφηκαν στο σύνδρομο του βηματοδότη. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίσθηκε με την ανάπτυξη βηματοδοτικών συστημάτων που βασίζονται στο γεγονός ότι, η κολπική συστολή και η κατάλληλη χρονική σχέση μεταξύ κολπικής και κοιλιακής συστολής συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Τα συστήματα αυτά διατηρούν τη συγχρονισμένη κολποκοιλιακή αλληλουχία και προσαρμόζουν τη συχνότητα βηματοδότησης ανάλογα με τις κυκλοφορικές απαιτήσεις. Κατά αυτό τον τρόπο η βηματοδότηση των δύο κοιλοτήτων μιμείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία του ερεθισματαγωγού συστήματος και είναι φυσικό να έχει τα καλύτερα αιμοδυναμικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η εμφάνιση συμπτωμάτων του συνδρόμου του βηματοδότη ακόμη και σε αυτά τα εξελιγμένα συστήματα αναδεικνύει την αξία του εντοπισμού και της εφαρμογής του ιδανικού, για κάθε περίπτωση, κολποκοιλιακού διαστήματος με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων εκτίμησης της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και ιδίως των ηχωκαρδιογραφικών. 

Η αντικειμενική εκτίμηση και η βαθμολόγηση της λειτουργικής κατάστασης της καρδιάς σε διαφορετικές συνθήκες, όπως είναι και η μόνιμη καρδιακή βηματοδότηση, αποτελεί ευρύ πεδίο έρευνας και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι πολλές, άλλες σχετικά απλές και άλλες εξαιρετικά σύνθετες. Είναι φανερό ότι οι αιματηρές μέθοδοι ελέγχου και οι δείκτες που προέρχονται από αυτές παρέχουν μεν τις περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες αλλά δεν είναι εύκολα επαναλήψιμες, απαιτούν ειδικούς χώρους και συνθήκες εκτέλεσης, συνεπάγονται μεγαλύτερη φόρτιση για τον ασθενή που πιθανόν να επηρεάζει τις μετρήσεις, έχουν επιπλοκές και δύσκολα χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι ελέγχου μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. 

.............

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Δρ Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος 

Ειδικός Καρδιολόγος

ProCardia Medical Institute

Πρότυπο Ολοκληρωμένο Καρδιολογικό, Διατροφικό / Μεταβολικό και Αθλητικό / Εργομετρικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

Κλεάνθους 16 (γωνία με Κ. Καραμανλή) , Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54642

2310 913 880 & 6944 372 956

info@kardiologos-1.net 

 dps-ceo@kardiologos-1.net 

Καθημερινή Λειτουργία

09.00 - 20.30

Επικοινωνία - Ραντεβού

2310 913 880 & 6944 372 956

____________________________

DOCTOR'S GREEN SPOT

Πιστοποιημένα Συμπληρώματα Διατροφής

Powerful Metabolism & Health 

 Διατροφική Ενδυνάμωση Μεταβολισμού & Υγείας

Κλεάνθους 16 (γωνία με Κ. Καραμανλή) , Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54642
1ος Όροφος
 
2310 913 880 & 6944 372 956
 
dr.green.spot@gmail.com
 
ΖΗΣΗΣ Δ. ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

© 2012 dps - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ / Cardiologist Psirropoulos Dimitrios MD, PhD - ProCardia Medical Institute / An Integrated Cardio Metabolic and Ergometric Centre for Adults and Children

Υλοποιήθηκε από Webnode