ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο βασικός έλεγχος του οξειδωτικού στρες (ΟS)  περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εξετάσεις:
 
Οξειδωτικό Στρες
-Ολική Αντιοξειδωτική Ικανότητα Πλάσματος (TAC)
-Ολικό Οξειδωτικό Στρες Πλάσματος (TOS)
Ενζυμικά Αντιοξειδωτικά Συστήματα
-Καταλάση (CAT)
Μη-Ενζυμικά Αντιοξειδωτικά Συστήματα
-Γλουταθειόνη
-Γλουταθειόνη Οξειδωμένη (GSH)
-Γλουταθειόνη Ανηγμένη (GSSG)
-Λόγος GSH/GSSG
Φωτομετρική μέθοδος Fras4 Evolvo
-Μέτρηση dROM (Reactive Oxygen Metabolites derivative) και ΒΑΡ (Biological Antioxidant Potential)
Μέθοδος RedoxSYS
Eπιτρέπει την ισχυρή και ταχεία εκτίμηση του οξειδωτικού στρες μέσω μέτρησης δύο παραμέτρων, του στατικού δυναμικού οξείδωσηςαναγωγής (sorp) και της ικανότητας δυναμικού οξείδωσης-αναγωγής (corp) αναλύοντας μία μόνο σταγόνα του πλάσματος.
 
 

Σωτήριος ο καρδιολογικός προαθλητικός έλεγχος σε παιδιά και εφήβους 

kardiologos-paidokardiologos-ypertasiologos-psyrropoulos-thessaloniki-podosfero-athlisi

Follow-your-athletic-heart-psyrropoulos-kardiologos-cardiologist-thessalonikh

Eγγραφείτε στο Kardionews - Σας ενδιαφέρει η υγεία σας!

Ο καρδιολόγος σας, κοντά σε όλη την οικογένεια

kardiologos-paidokardiologos-ypertasiologos-arrythmiologos-athlisi-ergometria-psyrropoulos-thessaloniki